מועד אחרון להצטרפות לביטוח שיניים

בהמשך לפרסומים בנושא חידוש ההסכם עם חברת ביטוח ה"פניקס" בביטוח שיניים  הרינו להזכירכם כי מועד ההצטרפות עומד להסתיים.