איגרת מנכ"ל הבנק - הרחבת השירות לאוכלוסיית גמלאי הבנק והשארים

מצ"ב איגרת מנכ"ל הבנק - אריק פינטו לגבי הרחבת השירות לאוכלוסיית גמלאי הבנק והשארים