ההרשמה לקייטנות ופעילויות קיץ

נמשכת ההרשמה לקייטנות הקיץ (על בסיס מקום פנוי בלבד)