בדיקות תקופתיות 2017

ארגון העובדים ממליץ לבצע בדיקות רפואיות תקופתיות ברציפות ובעקביות, במטרה לסייע לגילוי מוקדם, למניעה ולריפוי של מחלות, וכן לשמירה על הבריאות, התפקוד ואיכות החיים