העברת ביטוח תאונות אישיות וחפצים מחברת ביטוח "כלל" ל"מנורה"

הרינו לעדכן כי החל מתאריך 1.9.2015 פוליסת ביטוח תאונות אישיות וחפצים אישיים הועברה מחברת ביטוח "כלל" לחברת ביטוח "מנורה" ללא שינוי בתנאי הפוליסות .