מעבר ביטוח בריאות מחברת "הראל" ל"מגדל"

הרינו לעדכן כי בתאריך 30.11.2014 תסתיים פוליסת ביטוח הבריאות לעובדי הבנק ולפורשים בפנסיה מוקדמת וב"ב בחברת ביטוח "הראל".  החל מתאריך 1.12.14 תעבור פוליסה זו לחברת ביטוח "מגדל" .
פרטי השינויים/העדכונים בפוליסה  ישלחו לעובדים ע"י חברת "מגדל" ויפורסמו בפורטל הארגוני ובאתר ארגון העובדים.