קורסים בבית הספר ללימודים רב-תחומיים "אסכולות"

"אסכולות", בית הספר ללימודים רב-תחומיים של "האוניברסיטה הפתוחה" מציע מגוון קורסים בהנחה של 25% לעובדי/גמלאי הבנק