מעבר ביטוח בריאות מחברת "הראל" ל"מגדל"

הרינו לעדכן כי בתאריך 30.11.2014 הסתיימה פוליסת ביטוח הבריאות לעובדי הבנק ולפורשים בפנסיה מוקדמת וב"ב בחברת ביטוח "הראל".  החל מתאריך 1.12.14 עברה פוליסה זו לחברת ביטוח "מגדל" .
פרטי השינויים/העדכונים בפוליסה  ישלחו לעובדים ע"י חברת "מגדל" ויפורסמו בפורטל הארגוני ובאתר ארגון העובדים.