img בדיקות תקופתיות 2017

 

בדיקות תקופתיות הן בדיקות רפואיות מקיפות שמומלץ לעשותן ברציפות ובעקביות. מטרתן לעזור בגילוי מוקדם, במניעה וריפוי של מחלות ובשמירה על הבריאות, התפקוד ואיכות החיים.
עובדי הבנק מגיל 30 ומעלה, בעלי וותק של 2 שנות עבודה ומעלה, רשאים לעבור את הבדיקות, במחיר מסובסד.
 
ניתן לבצע את הבדיקה אחת לשנתיים במכונים השונים ברחבי הארץ.
 
עובדי הבנק מגיל 30 ומעלה, בעלי ותק של 2 שנות עבודה ומעלה, רשאים לעבור את הבדיקות במחיר מסובסד. ניתן לבצע את הבדיקה אחת לשנתיים במכונים השונים ברחבי הארץ.
עובדי הבנק שאינם עונים על הקריטריונים, יוכלו לעבור את הבדיקות במחיר המוזל שסוכם בין ארגון העובדים למכונים, אך לא יהיו זכאים להשתתפות הקרן בעלות הבדיקות.
דגשים והנחיות:
 • ב"מכון מור" - החל מ – 1 בינואר 2017 מבוטחי שב"ן ב"כללית מושלם" ו – "מכבי שלי", לא יחויבו בעלות השתתפות הבדיקה, שבמסגרת "סל הבדיקות" (יש לסמן את סוג הביטוח במערכת). בדיקות מעבר לסל, יבוצעו בתיאום עם המכון ובתשלום נפרד.
   
 • יש לקבוע תור לבדיקות במכון הרצוי, להזמין בדיקה במערכת הזמנת הבדיקות, להדפיס את ההפניה ולהביאו לבדיקה.
  למערכת נווטו: ארגון העובדים - חברה ופנאי > כרטיסים הטבות> בדיקות רפואיות.
   
 • תוצאות הבדיקות הרפואיות הינן חסויות ואינן מועברות לידיעת גורם כלשהו בבנק. התוצאות נמסרות לנבדק בלבד.
   
 • לצפייה בהזמנת בדיקות הקליקו על סטטוס ההזמנות שלי.
   
 • לצפייה בחיובים בגין הזמנת הקליקו על החיובים שלי.
   
 • דיווח נוכחות ביום הבדיקה - יש לדווח במערכת (אנשים בשילובים> שירות עצמי> נוכחות) ביום הבדיקות - "מחלה (0200).
   
 

 

מכונים
 
מכון מור, בני ברק וחיפה, מכון מב"ת (ביה"ח אסף הרופא), מכון שיב"ת (בי"ח שיבא, תל השומר), מרכז רפואי רמב"ם, מדיטון – תל אביב, ירושלים, באר שבע, חיפה (בי"ח רמב"ם), מלר"ם – מרכז רפואי תל אביב (איכילוב)/המכון לחקר הסרטן, מדיקס – בדיקות ספורט (מתקן הדר יוסף תל אביב).
 
 לעובדים בלבד: לקבלת הפניה לבדיקה באחד המכונים יש לנווט בפורטל האירגוני > ארגון עובדים > ביטוים וסיוע כלכלי > הדפסת טופס לבדיקה רפואית או לפנות למזכירות הוועד הארצי – 03-7142020.
 
לצפייה בהזמנת בדיקות הקליקו על סטטוס ההזמנות שלי.
 
לצפייה בחיובים בגין הזמנת הקליקו על החיובים שלי.
 
גימלאים: יש לפנות למזכירות הוועד הארצי – 03-7142020.  בני זוג של עובדי הבנק וגימלאיו יוכלו לקבל שירותים זהים.
 
ארגון העובדים מאחל לעובדי/גמלאי הבנק ובני ביתם בריאות טובה ואריכות ימים.
 
 
חזרה לראש העמוד