img מועדון הסרט הטוב - 2014/5

 

 

היחידה לשירותי חברה ורווחה שמחה להזמינכם למועדון הסרט הטוב, שיארח השנה שמונה סרטים חדשים שטרם הוקרנו בקולנוע.לפני כל הקרנה תתקיים הרצאה של מבקר קולנוע או מרצה אחר בנושא הקשור לנושא הסרט. הסרטים יוקרנו בימי שלישי החל מהשעה 18.45 באולם "קולנוע לב" בדיזנגוף סנטר בתל אביב. כדי לאפשר הרשמה של מספר רב של עובדים יוקרן כל סרט בשני מחזורים. בקובץ המצורף תמצאו את הידיעה המלאה כולל פירוט התאריכים לכל קבוצה וכן את הפרטים של שני הסרטים הראשונים שיוקרנו.

רישום גמלאים יעשה ע"ג הטופס המצורף ושליחתו לפקס מספר: 03-7145629.
 
גימלאים שהעבירו את שמם לרישום מוקדם בפקס, מתבקשים לא לשלוח שוב את הטופס.

 

קבצים להורדה

חזרה לראש העמוד