img הסדר עם בתי השקעות

 

 

ההסדר מתבטא במתן הטבות בדמי ניהול לעובדי הבנק, גמלאיו ו/או בני ביתם בדמי ניהול שנתיים מופחתים, בהנחה קבועה מתעריפון בית ההשקעות או בהטבה בדמי ניהול מהצבירה.
פירוט קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות המשתתפים בהסדר ומסלולי ההשקעה השונים (לרבות קופות גמל להשקעה), מטעם בתי ההשקעות, מפורטים בקובץ המצורף.

ארגון העובדים מדגיש כי אין לראות בהסדר המוצע המלצה להעברת כספים מקופת גמל/קרן השתלמות ו/או קרן פנסיה.
כמו כן, אין לראות בהסדר המוצע המלצה או מתן ייעוץ. כל עובד רשאי לבחור כרצונו בכל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי המעביד.

חזרה לראש העמוד