ביטוח חפצים אישיים

הכיסוי הינו בגין נזק שנגרם לחפציו האישיים של העובד בעת עבודתו בבנק.
סכום הפיצוי המקסימלי לנזק הינו כ – 500 שקלים.

להגשת תביעה באמצעות מערכת נופ"ר בפורטל הארגוני. החל מיום ה – 3 בנובמבר 2019, אין לפנות לחברת הביטוח "מרוז" בתביעה מהסוג הנ"ל.
הכיסוי אינו כולל מזומנים, מכשירים סלולורים, מכשירים חשמליים, כלי רכב ואביזריו.

ניתן להגיש תביעה אחת בלבד בשנה. אישור התביעה מותנה בהמצאת אישורים בהם תלונה במשטרה על אובדן, הצהרת עובד והצהרה של עדים לאירוע.
הביטוח יסתיים בהגיע העובד לגיל 67 או במועד פרישתו מהבנק (המוקדם מביניהם).