הרשמה להיכלי תרבות 2021-2022

רשימת היכלי התרבות אינה סופית ותתעדכן מעת לעת,

החלה הרשמת מנויים להצגות / ערבי זמר / קונצרטים בהיכלי התרבות והמתנ"סים ברחבי הארץ

ההרשמה באמצעות מערכת נופר לגמלאים

רשימת היכלי התרבות אינה סופית ומתעדכנת, יש לעקוב אחר העדכונים

המנוי הינו לעונה מלאה ורצופה המתחילה בד"כ אחרי החגים(בחודש אוקטובר) ומסתיימת

בחודש יוני 2022

התשלום מתחלק ל- 3 תשלומים.

עובד שנרשם מתחייב לכל תקופת המנוי , אין אפשרות להפסיק חברות ולבטל את הוראת הקבע

במהלך תקופת המנוי מכל סיבה שהיא, אלא אם התקבל אישור מהתיאטרון להחזרת התמורה שהבנק שילם.

תנאי הרישום

א. הזכות להירשם היא לעובד/ת ו לבן /בת הזוג בלבד (כולל עובדות בחופשת לידה).

עובדים זמניים זכאים להירשם רק לאחר 12 חודשי עבודה ובצירוף המלצת המנהל הממונה.

ב. תיאטראות הגובים תשלומים מיוחדים עבור הצגות במוצ"ש, שורות מיוחדות

וכיוצ"ב, תשלומים אלה יחולו על העובד וישולמו ישירות על ידו ללא השתתפות הבנק.

ג. במקרה של הפסקת עבודה, )פרט לפרישה לגמלאות( העובד יחויב במלוא העלות כמקובל

בגין התקופה היחסית שנותרה בתשלום חד פעמי .

ד. ניתן להירשם רק לאחד מהיכלי התרבות ומקסימום מנוי זוגי

ה. לא ניתן להירשם גם להיכל תרבות וגם לערבי תיאטרון בת"א

תאריך סיום ההרשמה, הינו 31/7/21 . מספר המקומות מוגבל.

לאחר סיום ההזמנה יש להקליק על ההזמנה ועל "שליחה למייל"

הידיעה נמסרה ע"י אגף משאבי אנוש – מח' שירותי חברה ורווחה