הרשמה למרכזי ספורט וחדרי הכושר ל-2020-21

הרישום יתבצע ישירות באמצעות נופ"ר לגמלאים. רשימת המתקנים מתעדכנת בהדרגה, יש לעקוב במערכת אחר העדכונים.

נמשכת ההרשמה למרכזי ספורט או מכוני הכושר.

המנוי יכנס לתוקף ב-1 ביוני 2020 ויסתיים ב- 31 במרץ 2021

בהתאם לכך, החיוב בגין המנוי יעודכן, ויהיה עבור 10 חודשים בלבד.

מספר התשלומים עודכן ל-7 החל מחודש יולי 2020.

 עקב המצב, גימלאים המעוניינים לבטל את המנוי והעבירו כבר את טופס האישור למתקן הספורט, יש לבקשו בחזרה, ולשלוח אותו ל"social.mailbox@poalim.co.il " בצירוף בקשת ביטול.

אם הטופס לא נמסר במתקן, יש להיכנס בפורטל ל"הזמנות שלי", להקליק על ההזמנה ולבצע "ביטול ע"י עובד".

במתקנים שגובים תשלום נוסף – יש לפנות ישירות למתקן לביצוע התאמת המחיר לתקופה היחסית.  

לצורך ביצוע הרישום במרכז הספורט יש להצטייד במסמכים הבאים:

ללא המסמכים הללו לא תתאפשר הרשמה.
1. טופס אישור רישום.
2. תעודת עובד/גמלאי תקפה.
3. תעודת זהות המזהה את כל בני המשפחה (במרכז ספורט(


תנאי הרישום:

 1. עובד/גמלאי שנרשם למרכז הספורט או לחדר כושר מתחייב לכל תקופת המנוי.
  אין אפשרות להפסיק חברות במהלך תקופת המנוי מכל סיבה שהיא אלא אם נתקבל אישור לכך ממרכז הספורט והסכמה להחזיר התמורה שהבנק שילם.
 2. במרכזי הספורט הזכאות להרשמה הינה לעובד/ת,  גמלאי/ת ,בן/בת הזוג ולילדיהם בנים עד גיל 21 בנות עד גיל 20. (אלא אם כן כתוב אחרת).

בחדרי הכושר – הזכאות להרשמה הינה לעובד/ת, גמלאי/ת, בן/בת הזוג בלבד, אין לרשום ילדי עובדים.

דגשים:

 •          עובד/ת, גמלאי/ת זכאי/ת להירשם למרכז ספורט אחד בלבד ולא ניתן לפצל משפחה על פני שני מתקנים.
 •          מתקנים הגובים תשלומים מיוחדים כגון: דמי הרשמה חד פעמיים, שכירת תא, שימוש במגרשי טניס, חוגים שונים, אגרת בטחון ודמי פיקדון בגין כרטיס אלקטרוני לכניסה.  תשלומים אלה יחולו על העובד/גמלאי וישולמו
 •          ישירות למרכז הספורט ללא השתתפות הבנק.
 •          ככל שנעשה שימוש במתקן לפני תקופת המנוי, מדובר במתנה של מתקן הספורט המותנית בתשלום בגין המנוי. במקרה של ביטול המנוי לאחר מסירת הטופס למתקן הספורט, ישלם העובד/גמלאי ישירות למתקן
  הספורט בגין תקופת השימוש שקדמה לתקופת המנוי  (המתנה) בהתאם לתעריף המקובל במתקן הספורט. הבנק לא יסבסד תקופה זו.
 •          עובד/גמלאי שיבטל את המנוי מכל סיבה שהיא במהלך תקופת המנוי, ישלם ישירות למתקן את דמי הביטול בכפוף להוראות החוק.
 •          הבנק אינו אחראי ואין לו כל נגיעה בעניין תפעול מרכזי הספורט וחדרי הכושר במהלך תקופת המנוי.
 •          הבנק אינו אחראי על כל נזק שהוא הנגרם לעובד/גמלאי ולמשפחתו כתוצאה מפעילות במתקן במהלך תקופת המנוי.
 •          תאריך סיום ההרשמה למתקנים ב- 31 במרץ – עובדים/גמלאים שיפנו לאחר תאריך זה לא יענו.


הרשמה לגמלאים:

 הקליקו סיסמא במערכת נופ"ר לגמלאים – בחרו מרכז ספורט – בצעו הזמנה – לחצו על "שמירה ושליחה" – הקליקו על "הדפסה" והאישור ישלח למייל הפרטי שלכם. עליכם להדפיס את האישור ולגשת עימו לרישום במרכז הספורט.

 לברורים בנושאים טכניים יש לפנות לוועד הגמלאים בטלפון 03-7144060, 03-7143667, 03-7143862

הידיעה נמסרה על-ידי מח' שירותי חברה ורווחה.