הרשמה לקייטנות ופעילויות קיץ 2023

רישום לחברת "רשת קייטנות ארצית"- הרשמה מקוונת בלבד

מי זכאי לרשום?

גמלאי הבנק, שפרשו עד 1.7.2014, זכאים לרשום 2 נכדים בלבד (בגילאי 4-17 שנים). הזכאות להשתתפות הקרן עבור קייטנה אחת ומחזור אחד בלבד.

מתי להירשם?

ההרשמה תתקיים בין התאריכים 9 במאי ועד 25 ביוני 2023, מספר המקומות מוגבל, בכפוף להסכמת הקייטנה. לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריכים אלה אלא אם כן קיבל אישור ע"י מפעיל הקייטנה.

היכן וכיצד נרשמים?

הרישום באמצעות הקישור הרצ"ב:

https://reshetkaytanot.co.il/Vaadim/PoalimGimlaim.aspx

הרישום באתר הוא מידי ועובר ישירות למפעיל הקייטנה.

מחיר הקייטנה

המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים סופיים, לאחר השתתפות הועד בסך של 650 שח או 68% מעלות מחזור, הנמוך מבינהם והנחת המפעיל.

אופן התשלום

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס), החל מתאריך החיוב הקרוב.

תנאי התשלום

ניתן לשלם עד 4 תשלומים חודשיים קבועים

אישור

אישור על קבלת ההרשמה יישלח במייל אוטומטית בתום התהליך.

לאחר הרישום תערך בדיקה לזכאות סבסוד ובמידה ואין אישור לסבסוד, הנרשם יידרש לשלם את ההפרש. קבלה תשלח במייל.

כללי ביטול הרשמה לקייטנות

לביטול/שינוי קייטנה לאחר הרישום יש להיכנס לקישור ולמלא טופס ביטול/שינוי קייטנה

 החזר כספי בגין ביטול

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת השתתפות של הילד בקייטנה, יגבו דמי רישום בסך 100 ש"ח שלא יחזרו בגין ביטול, במקרה של שינוי קייטנה לאחר הרישום ייגבו 50 ₪.

כל ביטול שמבוצע החל מ- 6 ימים לפני תחילת הקייטנה יחויב בדמי ביטול כדלקמן:

קייטנות עד 6 ימים לפני מועד תחילת הקייטנה ללא חיוב בדמי ביטול
5 ימים לפני מועד תחילת הקייטנה ועד יומיים לאחר תחילת הקייטנה החזר של 90%
יומיים לאחר תחילת הקייטנה ועד למחצית הקייטנה יוחזר החלק היחסי בהתאם לימי ההשתתפות בפועל
ממחצית הקייטנה ועד סופה תשלום מלא
פנימיות עד 9 ימים לפני מועד תחילת הקייטנה יוחזר מלוא הסכום
8 ימים לפני מועד תחילת הקייטנה ועד יומיים לאחר תחילת הקייטנה החזר של 75%
יומיים לאחר תחילת הקייטנה ועד למחצית הקייטנה יוחזר החלק היחסי בהתאם לימי ההשתתפות בפועל

 

ממחצית הקייטנה ועד סופה תשלום מלא

הגמלאי/השאר הרושם מצהיר בזאת כי הקייטנים הרשומים הינם ילדיו/נכדיו.
ידוע לן, כי במידה ולא תאושר זכאותם לסבסוד בגין הקייטנה, יחויב כרטיס האשראי שמסר במלוא עלות הקייטנה (כולל הסבסוד).
כמו כן, מקבל את תנאי הביטול של הקייטנה עפ"י התנאים המופיעים לעיל.

פתיחת כל קייטנה מתוך רשימת הקייטנות מותנית במינימום משתתפים

מוקד טלפוני :

רשת הקייטנות הארצית – 6540636- 02, 02-6525841
resetkaytanot@gmail.com
פקס 02-6526394