חבילות ייחודיות לעובדי/גמלאי הבנק מאת חברת "פרטנר"

יש לפנות לאנשי הקשר הייעודיים הרצ"ב בלבד: תמיר זיגדון – 054-2260646, דימה קאידלוב – 054-4814524, מורן אלפסי – 054-8386655.

למבחר החבילות ולפרטים נוספים עיינו בקובץ המצורף.