חודשה פוליסת ביטוח השיניים לתקופה נוספת בת 5 שנים
  • סילוק תביעה תוך 7 ימים ללא בקשה להצגת חשבונית מקורית
  • שופרה תקרת ההחזר לטיפולים כגון: הרדמה כללית, טיפול שורש, עיבוי לפני החדרת שתלים, התקנת שתלי חרסינה, טיפול ליישור שיניים לילדים ועוד.
  • התווספו כיסויים נוספים ונקבעו הקלות בהגשת תביעה.
  • שיפורים אלה ועוד מפורטים בפוליסה – פרק גילוי נאות עמודים 39 עד 41 לפוליסה.
  • אין שינוי בגובה הפרמיה ובהשתתפות ההנהלה.

לידיעתכם:

  • ניתן להיגרע, לגרוע ,להצטרף ו/או לצרף בני משפחה (לגמלאים בפנסיה מוקדמת בלבד) עד לתאריך 31.11.21 – לאחר תאריך זה לא ניתן לבצע שינויים ללא הסכמת חברת הביטוח – לגריעה/הצטרפות יש לשלוח הטפסים המצ"ב לכתובת: mailbox.mazkirut-vaad-artzi@poalim.co.il

  • לגמלאים בפנסיה לפי גיל נישלח מייל ישירות מחברת "הפניקס". גמלאים שלא קיבלו פניה והמעוניינים להצטרף לביטוח זה, מתבקשים לפנות ישירות לחברת "הפניקס" בטלפון: 1700-50-4490