כרטיס מועדון "ביחד בשבילך"

תנאים והצטרפות:

ü      עובדים החברים ב"הסתדרות החדשה" – ללא עלות.

ü      עובדי שאינם חברים ב"הסתדרות החדשה" – יש לפנות למח' משא"ב (03-5676666) ולאשר הסכמתם לתשלום דמי חבר להסתדרות (תוספת של 0.2% מהשכר).

ü      גמלאים – מותנה בהצטרפות ל"הסתדרות החדשה", בתשלום חודשי של 12 ₪. יש למלא את הטופס המצורף ולשולחו לפקס מספר: 03-6921115 או לכתובת המייל: igal@histadrut.org.il

לטופס ההצטרפות לגמלאי, למגוון ההטבות ולפרטים נוספים עיינו בקבצים המצורפים.