ממשיכים לשמור על קשר:

הידיעה נמסרה על-ידי מזכירות הוועד הארצי