מנוי ל"ספריה לעם 2021" בהוצאת עם עובד

לרכישה יש למלא את פרטי ההתקשרות ובחירת הספרים למשלוח, על גבי הטופס המצורף ולפנות למחלקת המנויים – ענת: 03-6288511 או לכתובת מייל anat@am-oved.co.il.

יש להעביר ההזמנות עד לתאריך 30.6.2021 .

לטופס ההזמנה ולתקציר הספרים עיינו בקובץ המצורף.