נפתחה ההרשמה למרכזי ספורט וחדרי כושר 2023-24

נפתח הרישום למרכזי ספורט ומכוני כושר אשר פותחים את שנת הפעילות מוקדם

ומעניקים חודשי מתנה (מפורט בכל מתקן) למנויים חדשים בלבד, וכן למרכזים שפותחים את

הפעילות מ-01.01.2023 עד 31.12.2023

 • רשתות: שר פיטנס, ספייס פיקס ורשת אייקון – מפורסמות תחת שם הרשת ולא תחת שם הישוב.

 

כללי:

 • גמלאי שנרשם מתחייב לכל תקופת המנוי
 • במרכזי ספורט ומכוני כושר שנת פעילות היא החל מ- 01.04.2023 עד 31.03.2024 (אלא אם מופיע אחרת בפרסום) – הרשימה מתעדכנת בהדרגה.
 • לא ניתן לרשום חלק מבני המשפחה למתקן אחד, וחלק למתקן אחר.
 • לתשומת ליבכם, התשלום למרכזי ספורט ומכוני כושר יחולק ל-9 תשלומים החל מה- 1.5.2023 ועד 31.12.2023 (אלא אם כן פורסם אחרת), בחודש דצמבר יהיו שני תשלומים ב 01.12.2023 וב-31.12.2023
 • בריכות –  הרישום הינו לעונת הקיץ בלבד
  התשלום יחולק ל-5 תשלומים החל מה 01.07.2023 ועד 01.11.2023 .

זכאות להרשמה למתקן ספורט:

 • במנוי למכוני כושר, הזכאות להרשמה הינה לגמלאי/ת ובן/בת זוגו בלבד (ללא לילדים)
 • במנוי לקאנטרי קלאב ובריכות עונתיות הזכאות הינה למנוי משפחתי. (ילדים; בנים עד גיל 21 בנות עד גיל 20)

לידיעתכם:

 1. ההשתתפות בפעילות של מתקן הספורט היא של הגמלאי/ת בלבד, ובאחריותו לבדוק ולבחון את מתקן הספורט, פעילויותיו, היבטי הבטיחות, הביטחון וכיסוי הביטוח בקשר עם מתקן הספורט.
 2. הבנק לא יישא בכל אחריות לנזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מההרשמה למתקן הספורט. הבנק אך ורק מסבסד את המנוי ואין בכך כדי להטיל על הבנק כל אחריות מכל סוג שהוא  על תפעול מתקן הספורט.

      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבנק אינו אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא (לרבות נזק כספי, בשל סגירה של מתקן או מסיבה אחרת ולרבות נזק רפואי, גופני או אחר)

            אשר עלול להיגרם לגמלאי/ת ו/או לבני משפחתו כתוצאה מההתקשרות והפעילות במתקן הספורט אליו נרשמו.

 1. חלק ממתקני הספורט גובים תשלומים מיוחדים כגון דמי הרשמה חד פעמיים, שכירת תא, שימוש במגרשי טניס ועוד. תשלומים אלה יחולו על הגמלאי/ת באופן ישיר וישולמו על ידיו ישירות למרכז הספורט ללא סבסוד או השתתפות הבנק.
 2. ככל שנעשה שימוש במתקן הספורט לפני תקופת המנוי, אשר יגרור חיוב למתקן הספורט, הבנק אינו מסבסד תקופה זו והתשלום בגין תקופה זו ייעשה ישירות על ידי הגמלאי/ת למתקן הספורט.
 3. גמלאי/ת שיבטל את המנוי מכל סיבה שהיא במהלך תקופת המנוי, ישלם ישירות למתקן את דמי הביטול בכפוף להוראות החוק

הפרסום מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בשל עומסים כבדים בתקופת הרישום, ניתן יהיה לפנות באמצעות שליחת מייל לתיבת הדואר "שירותי חברה ורווחה"   social.mailbox@poalim.co.il
(נא להימנע מפניות טלפוניות).

הרישום למתקני הספורט עד ה- 31 במרץ 2023 ומתבצע באמצעות מערכת נופ"ר לגמלאים (לא טלפונית/ פקס)

פעילות פורייה ומהנה לכולנו

העמותה המשותפת ושירותי חברה ורווחה