עדכון בנושא רפואה משלימה

השירות ניתן במסגרת פוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית לעובדי וגמלאי הבנק.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למודש שירות הלקוחות של "מגדל" – 1700-506662 או בלינק הרצ"ב.

https://www.migdal.co.il/campaign/health-insurance/poalim

בברכת בריאות טובה