פועלים גולד מועדון הטבות לוותיקים החדשים

הטבה לבעלי כרטיס אשראי בנקאי של בנק הפועלים והמציגים תעודת אזרח ותיק.

להזמנות: 8624*

מבחר ההטבות יעודכנו מידי חודש בחודשו.

לפרטים נוספים עיינו בקובץ המצורף