הסדר עם בתי השקעות

ההסדר מתבטא במתן הטבות בדמי ניהול לעובדי הבנק, גמלאיו ו/או בני ביתם בדמי ניהול שנתיים מופחתים, בהנחה קבועה מתעריפון בית ההשקעות או בהטבה בדמי ניהול מהצבירה.

פירוט קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות המשתתפים בהסדר ומסלולי ההשקעה השונים (לרבות קופות גמל להשקעה), מטעם בתי ההשקעות, מפורטים בקובץ המצורף.

הטבת בן משפחה תינתן בין העובד לבין בית ההשקעות. לא ניתן להעביר נתוני בני משפחה ליצרנים בגלל חוק הגנת הפרטיות.

ארגון העובדים מדגיש כי אין לראות בהסדר המוצע המלצה להעברת כספים מקופת גמל/קרן השתלמות ו/או קרן פנסיה.

כמו כן, אין לראות בהסדר המוצע המלצה או מתן ייעוץ. כל עובד רשאי לבחור כרצונו בכל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי המעביד.

לפירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המשתתפים בהסדר ומסלולי ההשקעה השונים, מטעם בית ההשקעות, הקליקו על הקובץ המצורף.