שירות "תור מהיר" לבדיקות רפואיות ולייעוץ עם רופא מומחה

בתקופה זו ומתוך הבנה שנגיף הקורונה עתיד להישאר עמנו זמן רב, נוסף הצורך לשירות "תור מהיר" שיתווסף לכיסוי האמבולטורי בפוליסת הבריאות הקבוצתית.

מהיום, ניתן יהיה לבצע בדיקה אבחנתית מסוג: אולטראסאונד, MRI או CT, להיפגש עם רופא מומחה (מבין רשימת הרופאים בהסדר) ולקבל פיענוח של הבדיקה תוך מספר ימים בלבד.

השירות כרוך בתשלום השתתפות עצמית של 250 שקלים (לפגישה עם רופא מומחה) ובתשלום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לבדיקות אבחנתיות (25% מעלות הבדיקה).

זכאים לשירות: עובדי הבנק וב"ב, המבוטחים בביטוח הבריאות הקבוצתי.

לעיקרי השירות ואופן קבלתו יש לעיין בקבצים המצורפים.

ארגון העובדים מאחל לעובדי, גמלאי הבנק וב"ב בריאות טובה ואריכות ימים