פועלים בקהילה

כחלק מהחזון, מהאסטרטגיה ומהערכים של קבוצת בנק הפועלים, הבנק רואה עצמו מחויב למעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה, לצד המנהיגות העסקית והיוזמה בתחום הכלכלי. על-פי תפישה זו, גוף הפועל בתוך הקהילה ושואב ממנה את עובדיו ואת לקוחותיו, מצופה ממנו להוביל ולתרום לקידום ולשיפור התנאים של בני הקהילה ובמיוחד של החלשים שבהם.
ברוחה של פילוסופיה עסקית זו, הבנק מקיים פעילות קהילתית מגוונת ורחבת–היקף, המוצאת ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות ובפעילות התנדבותית ענפה, שבה משתתפים חברי ההנהלה והעובדים גם יחד. פעילות זו היא יסוד חשוב בגאוות היחידה של העובדים.

פעילויות הבנק למען הקהילה מרוכזות במסגרת "פועלים בקהילה".
בנק הפועלים מממש את מעורבותו הקהילתית באמצעות פרויקטים ארציים, לרבות בפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית והחברתית, תוך הסתייעות בגורמי מפתח, המומחים בזיהוי צורכי הקהילה.
פרויקטים אלה שואפים ליישם את החשיבה העומדת בבסיס העקרונות של פיתוח חברתי קהילתי. ההבחנה בין סיוע לבין פיתוח חברתי קהילתי היא חשובה, שכן פיתוח כזה מבוסס על העקרונות הבאים:

התמקדות בנושא ליבה הקרוב לאופי הבנק ומהותי לחברה הישראלית;

אין מדובר בעשייה זמנית, אלא בפרויקט לטווח רחוק;

מהלך הפרויקט נמדד על פי האפקטיביות של השגת מטרותיו. לקחים מופקים לאורכו של הפרויקט ומיושמים במהלכו;

 

אין מדובר בפרויקט עצמאי אלא בשותפות אסטרטגית עם גורמים נוספים בקהילה, לרבות שותפים מקצועיים. הבנק מקיים שותפויות אסטרטגיות עם גורמים קהילתיים מובילים שונים. ביניהם ניתן למנות את: שת"פ רשת אורט והטכניון, מוזיאונים ורשות הגנים הלאומיים,החברה למתנ"סים, להקת בת-שבע והתזמורת הפילהרמונית, הוועד למלחמה באיידס וצה"ל. כמו כן משתף הבנק פעולה עם עמותות רבות במסגרת פרויקטים ייחודיים לתחומיהן. הבולטות שבהן הן: חיים, אתגרים, פעמונים, לשובע, לתת, בית איזי שפירא, על"ם, בטרם, המועצה לישראל יפה ובעצמי.

"פועלים בקהילה" מקדישה תשומת לב מיוחדת לעשייה אל מול ילדים ונוער, מתוך מטרה לקדם את דור העתיד.  עם זאת, "פועלים בקהילה "מקיימת פעילות ענפה ומגוונת גם אל מול קהלי יעד נוספים.

 

בנק הפועלים ממוצב כבר מספר שנים ברציפות כמוביל בפעילותו למען הקהילה וסך תרומתו לקהילה מהווה מחצית מסך כלל המערכת הבנקאית.

בשנת 2017 תרומת הבנק באה לידי ביטוי בשווי כספי של כ – 43 מליון ש"ח, המהווים כ – 0.92% מהרווח לפני מס.

להלן נתוני תרומות החברות המובילות לקהילה בישראל בשנת 2017:

טבלת התרומות (במיליוני ₪):

אנשי קשר
מנהלת קשרי קהילה – סמר בשארה – 03-5676511
מקסים בן דוד – ארגון העובדים 03-7142122
דדי כוחן – 03-5675665

קבצים להורדה: