ועדות הוועד הארצי

יו"ר הועד הארצי
רוני גרפונקל

מזכירות מצומצמת 
רוני גרפונקל – יו"ר
זרח אליה- הנה"ר
זאב בראל- טכנולוגיה
ירון סולומון – הדרום
אנה לאוה – הנגב
עמי שולמן – עסקי
ג'מאל מחאמיד- מנהלים
מיכאל קלימיאן – פב"ט

מכרזים

רוני גרפונקל – יו"ר
יו"ר אזור לפי העניין

גזבר 
ירון סולומון – דרום

קרן משותפת
רוני גרפונקל – יו"ר
אפי שקולניק – הנה"ר
ירון סולומון – דרום
מירב שובל – מרכז
חמד שבסו- צפון וחיפה

ועדת תקנון
רוני גרפונקל – יו"ר
חמד שבסו – צפון וחיפה
שוש טטרו – השרון
עמי שולמן – האגף המסחרי
אורן רייש – הנה"ר
זאב בראל – טכנולוגיה
ג'מאל מחאמיד – מנהלים
זרח אליה- הנה"ר

תרבות
ראובן כתב – הנה"ר
מיכאל קלימיאן – פב"ט
מירב שובל- רכז כללי
שוש טטרו – רכז תרבות, חו"ל
אמירה מיארה – ירושלים
שולי פרץ – צפון וחיפה

ספר התפקוד

נציגי הסניפים:
ענת נעים – שרון
אמירה מיארה – ירושלים
אבישי קייקוב – דרום
אנה לאוה – נגב
חמד שבסו – צפון וחיפה

כל נציגי האזור לפי העניין (למעט סינוף)