ועדות הוועד הארצי

יו"ר הועד הארצי
רוני גרפונקל

מזכירות מצומצמת 
רוני גרפונקל – יו"ר
נמרוד כהן – הנה"ר
זאב בראל- טכנולוגיה
ירון סולומון – הדרום
גלית כחלון – צפון
ג'מאל מחאמיד – מנהלים
יובל ויטנברג – השרון
מיכאל קלימיאן – פב"ט
אמירה מיארה – ירושלים

מכרזים

רוני גרפונקל – יו"ר
יו"ר אזור לפי העניין
נציג ועד המנהלים

גזבר 
ירון סולומון – דרום

העמותה המשותפת
רוני גרפונקל – יו"ר
מירב שובל – מזכירת ועד
ירון סולומון – דרום
רונן פלג – מת"ב
ערן ברמן – הנה"ר

ועדת תקנון
רוני גרפונקל – יו"ר
ארז נחמיאס – פב"ט
שירלי אלוני – הנה"ר
זאב בראל – טכנולוגיה
ג'מאל מחאמיד – מנהלים
ערן ברמן – הנה"ר
ירון סולומון – דרום
גלית כחלון – צפון

תרבות
כפיר קופטי (יו"ר) – הנה"ר
רימה קוגן – צפון
אבישי קייקוב – דרום
אלי שם טוב – מנהלים
שרית אברהם – הנה"ר
חיננית תם – מרכז
אייל וודיסלבסקי – שרון
מיכאל קלימיאן – פב"ט
רונן פלג – מת"ב