ועדות הוועד הארצי

יו"ר הועד הארצי
רוני גרפונקל

מזכירות מצומצמת 
רוני גרפונקל – יו"ר
זרח אליה- הנה"ר
זאב בראל- טכנולוגיה
ירון סולומון – הדרום
אנה לאוה – הנגב
צהל ברזאני – מנהלים
יובל ויטנברג – השרון
מיכאל קלימיאן – פב"ט
אמירה מיארה – ירושלים

מכרזים

רוני גרפונקל – יו"ר
יו"ר אזור לפי העניין
נציג ועד המנהלים

גזבר 
ירון סולומון – דרום

העמותה המשותפת
רוני גרפונקל – יו"ר
אפי שקולניק – הנה"ר
ירון סולומון – דרום
מירב שובל – מרכז
גבריאל מנשהוף – מנהלים

ועדת תקנון
רוני גרפונקל – יו"ר
אורן רייש – הנה"ר
שרית אברהם – עסקי
אבישי קייקוב – דרום
זאב בראל – טכנולוגיה
גלית כחלון – צפון
זרח אליה- הנה"ר

תרבות
עופר רוזנטל – הנה"ר
מיכאל קלימיאן – פב"ט
מירב שובל- רכז כללי – המרכז
שרית אברהם – עסקי
הדס דהן – השרון
נסים נאור וקנין – מת"ב
רימה קוגן – צפון

ספר התפקוד

נציגי הסניפים:
יובל ויטנברג – שרון
אמירה מיארה – ירושלים
אבישי קייקוב – דרום
אנה לאוה – נגב
גלית כחלון – צפון

כל נציגי האזור לפי העניין (למעט סינוף)

ביקורת העמותה
ראובן בן אסייג
ערן טירקל