ועדות הוועד הארצי

יו"ר הועד הארצי
רוני גרפונקל

מזכירות מצומצמת 
רוני גרפונקל – יו"ר
זרח אליה- הנה"ר
זאב בראל- טכנולוגיה
עובדיה הגואל – מת"ב
ירון סולומון – הדרום
שושנה טטרו – השרון
עמי שולמן – עסקי
יוסי אביטל- מנהלים
חמד שבסו – צפון

מכרזים

נציג האזור לפי העניין

גזבר 
יואל נסים – ברוקראג'

קרן משותפת
רוני גרפונקל – יו"ר
מאיר תורגמן -חיפה
הרצל מור- ירושלים
אנה לאוה- הנגב

תרבות וקניות
יואל נסים, ראובן כתב – הנה"ר
מיכאל קלימיאן- פועלים בטלפון
מירב שובל- המרכז
ענת נעים- השרון
מוטי תובל- מת"ב

תקנון סניף/מחלקה
רוני גרפונקל – יו"ר
מאיר תורגמן -חיפה
מיכאל קלימיאן- פועלים בטלפון
עובדיה הגואל- מת"ב
חמד שבסו- הצפון