חברי ועדת ביקורת
ראובן בן אסייג
סניף אשדוד
אליהו יעקב רוח
סניף עפולה
ברכה הלפמן
פועלים בטלפון - אזור