דברי יו"ר חטיבת הגמלאים
גמלאים/יות יקרים/ות
יוסף קליגסברגאני שמח להודיעכם כי אתר האינטרנט לעובדי הבנק ולגמלאים פעיל.
בשם חטיבת הגמלאים אני מודה לוועד העובדים על שיתוף הגמלאים באתר זה.
האתר יאפשר לנו להעביר לכם עדכונים שנוגעים לכם, ועל הנעשה בחטיבת הגמלאים, וזה בנוסף למידע שאנו מעבירים לכם באמצעות הדואר והמייל.
 
בתקווה כי האתר יתרום להגברת הקשר בין הגמלאים לחטיבת הגמלאים.
  בכבוד רב
 יוסף קליגסברג
  יו"ר חטיבת הגמלאים