מועדון הסרט הטוב טופס לגמלאי

דף זה מיועד לעובדים וגימלאים שאין באפשרותם להיכנס לפורטל

הנדון: הצטרפות למועדון "הסרט הטוב" 2016-17 - קולנוע לב ת"א

אבקש להירשם כמנוי למועדון "הסרט הטוב" (יש לסמן בריבוע את הקבוצה המבוקשת)

קבוצה אקבוצה בקבוצה ג

ובתמורה הנני נותן אישור לחייב את חשבון עו"ש משכורת

בשני תשלומים עבור מנוי
זוגייחיד
הצהרה: ידוע לי שהמנוי מיועד לעובד/ת ובן/בת הזוג בלבד וחל איסור להעבירו לאחרים.
אנו מדגישים כי ישנו איסור מוחלט על שמירת מקומות למאחרים
חתימת העובד
חתימה
תאריך