ביטוח הבריאות הקבוצתי לעובדי הבנק בחברת "מגדל" – עדכון דמי הביטוח

המעסיק יישא בעלות תוספת הפרמיה לעובדי וגמלאי הבנק בפנסיה מוקדמת הזכאים להחזר זה בלבד.
להלן טבלת דמי הביטוח*:

* דמי הביטוח הנ"ל צמודים למדד האחרון הידוע (12255 נקודות).
ביתר תנאי הפוליסה לא חל כל שינוי.
לעיון בתנאי הפוליסה יש לנווט בפורטל הארגוני: הפורטל הארגוני < ארגון העובדים – חברה ופנאי< ביטוחים סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות<ביטוח בריאות ושיניים
ניתן לבטל את הפוליסה הביטוח באמצעות טופס ביטול הנמצא בפורטל הארגוני.
מצ"ב מכתב למבוטח שיישלח לכל  עובדי הבנק והגמלאים בפנסיה מוקדמת.

הידיעה נמסרה על-ידי מזכירות הועד הארצי