ביטוח חיים לגמלאים בפנסיה מוקדמת

ביטוח החיים הינו למקרה פטירה מכל סיבה שהיא והוא כולל כיסוי של סיכוני מלחמה פסיבים ואקטיביים. הביטוח מנוהל בחברת "הפניקס" בע"מ.

ביטוח החיים (ריסק) מכיל בתוכו 3 פוליסות:

  • ביטוח בסיסי
  • ביטוח משלים דרגה
  • ביטוח 15 משכורות

בביטוח 15 משכורות מבוטחים עובדים העמיתים בקרן פנסיה קג"מ ובכלל גמל (מיטבית) בלבד.

להלן סכומי הביטוח לעובדי הבנק (משלים + בסיסי) ועלות הפרמיה החודשית, נכון ל-1 בינואר 2016.

חיים בסיסי משלים דרגה ו – 15 משכורות

להלן סכומי הביטוח לעובדי הבנק בפנסיה מוקדמת בלבד (משלים + בסיסי)*:

דרגה סכום ביטוח
דרגות 11-14    כ – 409,000 ₪
דרגות 9-10 כ – 460,000 ₪
דרגות 7-8 כ – 663,000 ₪
דרגות 5-6 כ – 790,000 ₪
דרגות 3+-4 כ – 1,298,000 ₪
דרגות 1-3++   כ – 1,489,000 ₪

 

בנוסף, עובדי הבנק מבוטחים בביטוח בסכום שווה ערך של 15 משכורות מבוטחות בקרן הפנסיה.

* הסכומים נכונים לחודש ינואר 2016 וצמודים למדד המחירים לצרכן.

הביטוח יסתיים בהגיע העובד לפנסיה לפי גיל (עובדים בפנסיה מוקדמת מבוטחים בביטוח עד מועד פרישתם לפנסיה לפי גיל) .
עובדים המעונינים לצרף בן/ת זוג יפנו ישירות לסוכנות ביטוח " מרוז " בטלפון  03-5621110