ביטוח תאונות אישיות

הביטוח מבטח את העובד במשך 24 שעות ביממה, בשעות העבודה ולאחריהן, וכן בעת שהייה בחו"ל.
הפיצוי ישולם עבור תקופת אי – כושר (החל מהיום החמישי שלאחר התאונה).
עובדים המעוניינים לצרף בן/ת זוג יפנו ישירות לסוכנות ביטוח "מרוז" בטלפון 03-5621110.

להלן סכומי הביטוח המעודכנים החל מתאריך 1 בדצמבר 2019:

המקרים המכוסים סכום הביטוח*
מוות כתוצאה מתאונה כ – 295,000 שקלים
נכות תמידית כתוצאה מתאונה -מלאה או חלקית כ – 324,000 שקלים
פיצוי שבועי בגין אי – כושר עבודה זמני
*לרבות פיצוי שבועי כפול במקרה של אשפוז בבית חולים עקב תאונה – 183 ש"ח ליום
כ – 1270 שקלים

*הסכומים המשולמים הינם בהתאם למדד המפורסם בעת התביעה.
הביטוח יסתיים בהגיע העובד לגיל 67 או במועד פרישתו מהבנק (המוקדם מביניהם).