החלה ההרשמה לבריכות קיץ 2024

הרישום לבריכות מיועד לגמלאים שלא נרשמו השנה למרכזי ספורט או חדרי כושר.
גמלאי שנרשם מתחייב לכל תקופת המנוי.
לא ניתן לפצל משפחה על פני שני מתקנים, כלומר: לא  ניתן לרשום חלק מבני המשפחה למתקן אחד, וחלק למתקן אחר.

לתשומת לבכם, החיוב יבוצע ב-5 תשלומים החל מה- 1 ביולי ועד 1 בנובמבר.

זכאות:

  • הזכאות הינה למנוי משפחתי

הרישום לבריכות קיץ עד 10 ביוני 2024.

לרישום יש לנווט ללשונית "נופר לגמלאים">בריכות קיץ. לאחר ההרשמה הקליקו על "אושר" ועל "הדפסה". את טופס האישור יש למסור בהגעה לבריכה.

להזכירכם – רשימת המתקנים מתעדכנת בהדרגה, יש לעקוב בפורטל אחר העדכונים.

לידיעתכם:

  • ההשתתפות בפעילות של בריכת קיץ/ מתקן ספורט היא של הגמלאי בלבד, ובאחריותו לבדוק ולבחון את מתקן הספורט/ בריכת קיץ, פעילויותיו, היבטי הבטיחות, הביטחון וכיסוי הביטוח בקשר עם מתקן הספורט/בריכת קיץ.
  • הבנק לא יישא בכל אחריות לנזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מההרשמה למתקן הספורט/בריכת קיץ. הבנק אך ורק מסבסד את המנוי ואין בכך כדי להטיל על הבנק כל אחריות מכל סוג שהוא  על תפעול מתקן הספורט/בריכת קיץ. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הבנק אינו אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא (לרבות נזק כספי, בשל סגירה של מתקן או מסיבה אחרת ולרבות נזק רפואי, גופני או אחר) אשר עלול להיגרם לעובד/ת ו/או לבני משפחתו כתוצאה מההתקשרות והפעילות במתקן הספורט/בריכת קיץ אליו נרשמו.
  • ישנם מתקני ספורט/בריכות קיץ הגובים תשלומים מיוחדים כגון דמי הרשמה חד פעמיים, שכירת תא, שימוש במגרשי טניס ועוד. תשלומים אלה יחולו על העובד באופן ישיר וישולמו על ידיו ישירות למרכז הספורט/בריכת קיץ ללא סבסוד או השתתפות הבנק.
  • במקרה של יציאה לחל"ת/הפסקת עבודה, שינוי סטטוס משפחתי ,למעט לפרישה לגמלאות, חשבון העובד יחויב, בתשלום חד פעמי, במלוא סכום ההרשמה, ללא סבסוד, כמקובל במתקן הספורט/בריכת קיץ מעת לעת, בגין התקופה היחסית שנותרה.
  • עובד שיבטל את המנוי מכל סיבה שהיא במהלך תקופת המנוי, ישלם ישירות למתקן את דמי הביטול בכפוף להוראות החוק.

היחידה לשירותי חברה ורווחה עומדת לרשותכם, בכל שאלה או הערה יש לפנות במייל לתיבת דואר שירותי חברה ורווחה. אנא הימנעו מפניות טלפוניות.

הידיעה נמסרה על-ידי המחלקה לשירותי חברה ורווחה