הלוואות

הסכמי השכר שגובשו לאורך השנים מאפשרים בין היתר לעובדי הבנק לקבל מגוון רחב של הלוואות ייעודיות בתנאים נוחים למטרות צריכה, שיכון,
שיפוצים ורכישת רכב. קבלת ההלוואות מותנית בהמלצת מנהל הסניף/מחלקה, בהמלצת נציגות וועד העובדים ובהתאם לתנאים המפורטים בנוהל
אשראי לעובדים. הטיפול בבקשות מתבצע ביחידה להלוואות עובדים באגף משאבי אנוש.

לקבלת סכומי ההלוואות המעודכנים, ניתן לפנות בטלפון 03-5676666