הרשמה להיכלי תרבות 2024/2025

ההרשמה באמצעות מערכת נופר לגמלאים

רשימת היכלי התרבות אינה סופית ומתעדכנת, יש לעקוב אחר העדכונים

הרשימה אינה סופית ומתעדכנת, באם היכל התרבות אינו מופיע ברשימת המתקנים

אנא נסו שוב במשך השבוע.

המנוי הינו לעונה מלאה ורצופה המתחילה בד"כ אחרי החגים )בחודש אוקטובר( ומסתיימת

בחודש יוני 2025

עובד שנרשם מתחייב לכל תקופת המנוי , אין אפשרות להפסיק את המנוי והתשלומים הנגזרים

ממנו במהלך תקופת המנוי מכל סיבה שהיא, אלא אם התקבל אישור מהתיאטרון .

תנאי הרישום

א. ההרשמה הינה עבור העובד/ת ולבן /בת הזוג בלבד.

ב. ניתן להירשם להיכל תרבות אחד, למנוי יחיד/ זוגי

ג. לא ניתן להירשם גם להיכל תרבות וגם לערבי תיאטרון בת"א

ד. התשלום יתבצע ב- 3 חיובים.

תאריך סיום ההרשמה, הינו 31.8.2024 . מספר המקומות מוגבל.

הידיעה נמסרה ע"י יחידות שירותי חברה ורווחה והעמותה המשותפת