ביטוח בריאות "מגדל" – הגשת תביעה אמבולטורית גם במייל

השנה האחרונה הבליטה עוד יותר את הצורך בשירות דיגיטלי, בייחוד בהיבטים הרפואיים. 

ארגון העובדים, בשיתוף חברת הביטוח "מגדל" שמחים לבשר, כי בנוסף למגוון השירותים המוצעים כמו מידע ופעולות אונליין, על תהליך דיגיטלי חדש, קל ומהיר לרשות עובדי/גמלאי הבנק שיאפשר הגשת תביעה חדשה, לקבלת החזר כספי עבור הכיסויים האמבולטוריים שבפוליסה.

להגשת תביעה יש לנווט:

https://tinyurl.com/1gxemo1n

לאופן הגשת התביעה ולפרטים נוספים לחצו על הקישור הרצ"ב:

הגשת תביעה אמבולטורית מגדל

בברכת בריאות טובה