חוברת הטיולים והנופשונים לקיץ 2024

ארגון העובדים ממליץ לבדוק ההצעות ולהשוותן למול הצעות דומות, טרם ביצוע ההתקשרות. לעיון בחוברת המבצעים יש לעיין בקובץ המצורף.