יעוץ בנושאי ביטוחים שונים

להלן הפרטים:

ביטוח בריאות
נציגת "מגדל" – רויטל טלמור – יום ה' בין השעות 08:00-12:00
נציגת "בריאוטיפ" – שמרית ליברמן – יום ג' בין השעות 09:00-12:00

ביטוח שיניים
רופא האמון ד"ר גבי פיקר – כל יום ב' בין השעות  11:00-12:30
את מסמכי התביעה יש לשלוח למזכירות הועד לפני מועד הפגישה.

ביטוח אובדן כושר עבודה תאונות אישיות וביטוח חיים
היועץ הפנסיוני אהוד נחתומי – ייעוץ טלפוני בלבד. לתיאום יש לפנות למזכירות הועד הארצי

לתשומת ליבכם:
הפגישות ואו ההתייעצות יערכו במשרדי מזכירות הועד הארצי.
ניתן לתאם יעוץ טלפוני ו/או משלוח חומר במייל.
לתאום יש לפנות לאיריס גיספן – מזכירות ועד ארצי 03-7142020 (שלוחה 1)
פקס 03-7143115
במייל – מזכירות הועד הארצי: 
mailbox.mazkirut-vaad-artzi@poalim.co.il

הידיעה נמסרה על-ידי מזכירות הועד הארצי