לימודי ילדי עובדים
כעובדי בנק הפועלים אתם זכאים להשתתפות בשכר לימוד  במוסדות להשכלה על-תיכונית לילדיכם. ההשתתפות ניתנת לילדי עובדי בנק קבועים, הלומדים באוניברסיטאות (תעריף 150% משכר לימוד בסיסי של אוניברסיטת תל-אביב),  מכללות ומוסדות להכשרה מקצועית על תיכונית.

הבנק משתתף בשכר לימוד לתעודה אחת בלבד.
ההשתתפות ניתנת לעלות שכר הלימוד בלבד ואינה כוללת תשלומים נלווים כגון: דמי אבטחה, דמי שמירה, מעונות, ביול, שימוש בספריות וכיוצא באלה.
  • ההשתתפות ניתנת לילדים שהתחילו את לימודיהם עד גיל 30.
  • ההשתתפות אינה מוגבלת במספר ילדים ואינה מוגבלת למספר הלומדים בו זמנית.
  • גובה ההשתתפות תלוי בהיקף המשרה של העובד. השתתפות בשכר לימוד עבור ילדיו של עובד שמשרתו חלקית, תהייה בהתאם לאחוזי המשרה.
  • ההשתתפות תינתן כנגד הצגת קבלות ממוסדות הלימודים- מדי שנה יש להגיש את הקבלות על התשלום הראשון בליווי נספח 1 ואת התשלומים העוקבים בליווי נספח 2.
  • סכום ההשתתפות יופיע כסעיף נפרד בתלוש השכר, תחת סעיף "שכר לימוד".לטפסי בקשה להשתתפות ולפרטים נוספים יש לעיין בנוהל 275/141 – השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה על תיכונית – ילדי עובדים.
    (באמצעות הפורטל הארגוני> אני והבנק > שכר והטבות >לימודי ילדי עובדים)

לפניות גמלאים בנושא לימודי ילדי עובדים:
גלית: galit.cohen1@poalim.co.il
אורלי: orli.rouser@poalim.co.il
אמיר: amir.aharoni@poalim.co.il