לימודי עובדים

הבנק מעודד את עובדיו לרכוש השכלה אקדמאית במקצועות הקשורים לתחומי העיסוק של הבנק בתחומים כגון: כלכלה, מנהל עסקים וכו'. כמו כן, קיימת אפשרות להשתתפות בימי עיון וקורסים חיצוניים הנדרשים למילוי התפקיד.

ההשתתפות בשכר לימוד לעובדים ניתנת במסגרות הלימוד הבאות:

  1. לימודים אקדמאים במוסדות להשכלה גבוהה- הקרן המשותפת
  2. לימודי שפות – הקרן המשותפת.
  3. ימי עיון והשתלמויות במוסדות חיצוניים.
  4. קורסים מקצועיים הנדרשים לביצוע העבודה.

לטפסי בקשה להשתתפות ולפרטים נוספים יש לעיין בנוהל 275/605– נוהל לימודי עובדים מחוץ למסגרת הבנק.
(באמצעות הפורטל הארגוני> ארגון העובדים-חברה ופנאי> לימודי עובדים).

לשאלות בנוגע לסעיפים 1,2 יש לפנות לועד הארצי: 03-7142020
לשאלות בנוגע לסעיפים 3,4 יש לפנות למחלקת בקרה ותשלומים: 03-7143190