מידע שימושי לנוחות גמלאי הבנק

כתובת האתר: www.meteg.co.il

מה באתר?

מרצים ואנשי מקצוע רבים שהתנדבו להקליט את הרצאותיהם – לתת את קטעי מופעים ללא תמורה ואלו מונגשים באמצעות האתר שהוקם.
(בקרוב גם עמוד הפייסבוק יתמלא בתוכן.)

מידע שימושי:

יחידה טלפון מייל
מזכירות הועד הארצי

 

03-7142020 mailbox.mazkirut-vaad-artzi@poalim.co.il
שירותי חברה ורווחה 03-7143156-8 social.mailbox@poalim.co.il
משא"ב 03-5676666 mailbox.mashab@poalim.co.il
שכר payroll.poalim@hilan.co.il
בקרה ותשלומים mailbox.tashlumim@poalim.co.il
גמלאים 03-7143667

03-7143862

03-7145167

gimlaim.hativat@poalim.co.il