עדכון בתעריף ביטוח הבריאות

אין שינוי בכיסויים ו/או בהשתתפות ההנהלה בפרמיה.

הודעה אישית תשלח למבוטחים ע"י חברת הביטוח.

לקובץ המכיל את עדכון המחירים, יש להקליד על הקישור הרצ"ב.

עדכון פרמיה מגדל 2022

בברכת בריאות טובה