קרנות השתלמות
אם קיבלת קביעות או אם הינך אקדמאי, אתה זכאי להצטרף לקרן השתלמות, אתה והבנק מפרישים כספים לקרן זו, בהתאם לתקנותיה ולנוהלי הבנק, והסכומים המצטברים עומדים לרשותך בהתאם לתקנות הקרן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שכר – אגף משאבי אנוש

.