דף זה מיועד לגימלאים ולעובדים שאין באפשרותם להיכנס לפורטל.
עובדים שיש ברשותם פורטל מתבקשים לבצע את ההרשמה באופן עצמאי – באמצעות כניסה לפורטל / ארגון העובדים / כרטיסים והטבות/צעדות וטיולים.

לכבוד
המח' לשרותי חברה ורווחה
פקס' 03-7145629


צעדת הכלניות יום שבת 4.2.2017

אבקש להירשם לצעדה הנ"ל ובתמורה אני מאשר/ת לחייב את חשבון עו"ש משכורת שלי


מס' חשבון
בסניף
מס' סניף
בסך:
לפי 50.00 ₪ למשתתף יחיד ( הסעה + כרטיס )לפי 17.00 ₪ למשתתף יחיד ( הגעה עצמית )
מסלול
2.5 ק''מ5 ק'מ'12 ק'מ'
(נא להקיף את המסלול הרצוי)
שם פרטי ומשפחה
ת.ז
טל' בית / נייד


תאריך
חתימה
חתימה