דף זה מיועד לגימלאים ולעובדים שאין באפשרותם להיכנס לפורטל.
עובדים שיש ברשותם פורטל מתבקשים לבצע את ההרשמה באופן עצמאי – באמצעות כניסה לפורטל / ארגון העובדים / כרטיסים והטבות/צעדות וטיולים.

לכבוד
המח' לשרותי חברה ורווחה
פקס' 03-7145629


צעדת הכלניות יום שבת 4.2.2017

  אבקש להירשם לצעדה הנ"ל ובתמורה אני מאשר/ת לחייב את חשבון עו"ש משכורת שלי


  מס' חשבון
  בסניף
  מס' סניף
  בסך:
  לפי 50.00 ₪ למשתתף יחיד ( הסעה + כרטיס )לפי 17.00 ₪ למשתתף יחיד ( הגעה עצמית )
  מסלול
  2.5 ק''מ5 ק'מ'12 ק'מ'
  (נא להקיף את המסלול הרצוי)
  שם פרטי ומשפחה
  ת.ז
  טל' בית / נייד


  תאריך
  חתימה
  חתימה