הרשמה לתאטרון

הרשמה לתאטרון

  אבקש להירשם לערבי התיאטרון בתל - אביב ובתמונה הנני נותן/ת בזאת הרשאה לחייב את חשבוני מספר

  בסניף
  מס' סניף
  בסך:
  385 ₪ ליחיד770 ₪ לזוג
  שם העובד/ת:
  שם בן/ת הזוג:

  תאריך אחרון להרשמה 1.1.17
  הצהרה: ידוע לי שהמנוי מיועד לעובד/ת-גימלאי/ת ובן/בת הזוג בלבד ושאין להעבירם לאנשים שאינם זכאים.

  תאריך
  חתימה
  חתימה