הצגות ומופעים
קורסים בבית הספר ללימודים רב-תחומיים "אסכולות"
"אסכולות" - בית הספר ללימודים רב-תחומיים של "האוניברסיטה הפתוחה" מציע מגוון קורסים (לשנת הלימודים תשפ"ב) בהנחה של 25% לעובדי/גמלאי הבנק.