הביטוח הסיעודי לכל עובדי הבנק וגמלאיו המבוטחים בביטוח בריאות בוטל ב31 בדצמבר 2017

עובדים/גמלאים ובני ביתם מעל גיל 60 – המבוטחים בתוכניות הביטוח הקבוצתיות של חברות הביטוח ואין להם ביטוח סיעודי בקופת החולים, זכאים להצטרף לפוליסת ביטוח סיעוד של קופת חולים ללא צורך בהצהרת בריאות, ללא חיתום וללא תקופת אכשרה.
שאר העובדים והגמלאים (עד גיל 60) יוכלו להצטרף על פי הכללים הנהוגים בשב"ן (בקופת החולים).

לתשומת לבכם, סיום הכיסוי הסיעודי בתוכניות הביטוח הקבוצתיות מייצר הזדמנות להצטרף לביטוח פרטי בחברת ביטוח "מגדל" ברצף ביטוחי ללא הצהרת בריאות. לפני ביצוע ההצטרפות לפוליסת הפרטית מומלץ לוודא מול קופת החולים אם קיים לכם ביטוח סיעודי ומה גובה הפיצוי.

בימים הקרובים ישלח מכתב לעובדים ולגמלאים מחברת ביטוח "מגדל" על סיום הביטוח הסיעודי הקבוצתי, והצעה לרכישת ביטוח סיעודי פרטי בהנחה תוך שמירה על רצף זכויות וללא צורך בהצהרת בריאות.

עיקרי תוכנית האוצר:

 • הבשורה החשובה אותה נושאת תוכנית משרד האוצר- הכרת המדינה בצורך חברתי לכל אזרחי המדינה, לאפשר לזקוקים בעתיד תמיכה וסיעוד.
  • התוכנית הינה הרחבה של חוק הסיעוד הקיים תוך שיפור השירות הניתן לחולה הסיעודי.  
  • העלאת קצבת הסיעוד מהביטוח הלאומי – הקצבה תגדל עד לכ 7000 -שקלים בכפוף למבחנים.
  • ביטול מבחני הכנסה של בני המשפחה – ביטול התלות בהכנסת בני משפחתו.
  • הזכאות לקצבת סיעוד, לפי תוכנית זו, הינה לתושב ישראל מעל גיל פרישה והזכאות נבחנת ע"י מבחנים של הביטוח הלאומי.
 • ביטוח הסיעוד בקופת החולים מהווה רובד בסיסי מומלץ וחשוב.
  קופת החולים הינה הגוף היחיד המאושר לשווק ביטוח סיעודי קבוצתי. גובה הפיצוי בתוכנית נקבע בהתאם לגיל הכניסה ותקופת הפיצוי הינה ל-5 שנים . תוכניות הביטוח בקופות החולים הינן אחידות ומבטיחות רצף ביטוחי.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 073-2114700 – סוכנות ביטוח "מרוז" או בחברת ביטוח "מגדל" – 1700-50-66-62.

לשאלות ותשובות בנושא הקליקו על הקובץ המצורף.

ארגון העובדים בודק כל העת הצעות/חלופות למען העובדים והגמלאים, ויעדכן בכל התפתחות מהותית בנושא.


הידיעה נמסרה על-ידי מזכירות הועד הארצי